AGUCUK BABY tasarımdan üretime kadar tüm süreçlerde ar&ge çalışmalarına (araştırma geliştirmeye) önem vermektedir. Bunlar başlıca; kullanılan hammaddelerin araştırılıp incelenmesi, ürünlerin bebek sağlığı için gerekli uluslararası standartlara  uygunluğunun tespiti, tasarım geliştirme, üretim sürecini iyileştirecek teknolojik gelişmelerin takibidir.  Tüm ar-ge çalışmalarımızda ürünlerimizin tasarımlarına verdiğimiz önem kadar bebeğin kullanım rahatlığı ve sağlığa uygunluğu konusunda da titizlikle çalışılır.

arge-b